Priser och betalning:

Komplett Flygeltrimning kostar 9.600 kr.

Resa med bil: 50 kr/ mil.

Moms 25% tillkommer på priserna.

Oväntade eller av kunden önskade extra arbeten debiteras enligt överenskommelse innan påbörjat arbete. Aldrig några "överraskningsfakturor"!

Resa med tåg eller flyg: Uppdragsgivaren betalar resorna.

Logi: Om övernattning behövs, betalas denna av Uppdragsgivaren.

De flesta kunder är institutioner i olika former och får faktura med betaltid 30 dagar efter avslutat arbete.

Privatpersoner brukar betala via sin internetbank direkt. Kvitto samt specifikation erhålles per post eller via email.

S.K. "MOUSEOVERS"