STÄMNING

För att en flygels stämning skall kunna betraktas som fullgod, krävs att tempereringen är perfekt ekvaliserad, att stretchningen av oktaverna är väl utförd, korerna rena samt stabiliteten så bra som det är tekniskt möjligt. En korrekt och väl genomförd stämning, i kombination med övriga triminsatser, innebär, att instrumentet bibehåller sin stämning under en längre tidsperiod än annars hade varit fallet. Detta även om instrumentet belastas med ett mycket kraftfullt spel.

Först när man lyckats fullt ut med att trimma in och optimera samtliga de fyra hörnen i tetraedern och de befinner i perfekt balans med varandra, har man skapat de förutsättningar som krävs för att en flygel skall uppvisa god intonation, maximal dynamik samt subtilitet. Här avses dessutom dynamik i ett bredare perspektiv än ljudvolym. Varje driven pianist har sitt eget personliga spelsätt och "sound". Först när hela tetraedern är optimalt trimmad, kan alla de subtila differenserna mellan olika musikers spelsätt, temperament och tolkningar, etc. få en möjlighet att blomma ut och exponeras.

Sådana situationer har, som sig bör, ingen en tanke på någon pianotekniker, få "märker av" flygeln som tycks ha fått en förmåga att försvinna på ett subtilt, diskret sätt. Pianisten framstår nu, men aldrig på bekostnad av musiken. Och musiken, den exponeras fullt ut och lyckas nu effektivare än någonsin bana sin väg in i publikens hjärtan.

Vid alla dessa tillfällen är det en ynnest att få vara konserttekniker. Att diskret få stå ute i kulissen och "tjuvlyssna" till flygelns toner och uppleva pianistens känsla av kontroll, makt över musik och publik samt äkta spelglädje..."Intonation" är egentligen ett ord främst för musiker, sångare, violinister och förstås även pianister. Förvisso heter det "intonera",
när en pianotekniker arbetar, men slutgiltiga intonationen ligger alltid i pianistens händer. Det
är finessen med en vältrimmad akustisk flygel!
Här nedan är "hardware" slut.