VEM ANLITAR PIANO-JUSSI AB FÖR FLYGELTRIMNING?

Bland uppdragsgivarna återfinns pianostämmare, församlingar, musikskolor, konsertlokaler, studios, pianopedagoger, privatpersoner och ett stort antal namnkunniga pianister i Sverige såväl som i övriga Europa.

HUR GÅR EN TRIMNING TILL?

Kort och övergripande går en flygeltrimning till enligt nedan:
Flygeln rengörs och stäms, mekaniken heljusteras, klangen förbättras och eventuella mindre möbelskador retuscheras.
Allt görs på plats.
Tidåtgången uppgår normalt till en längre alternativt två kortare arbetsdagar.
Uppdragsgivaren tillhandahåller ett arbetsbord, normal belysning samt en dammsugare.
Lokalen behöver inte vara fri från yttre kommande ljud under hela processen, utan endast under den tid som upptas av stämningen och intoneringsarbete.
Vid arbetets slut får uppdragsgivaren en presentation om vilka moment och åtgärder som utförts samt instrumentets nya skick och status.

VILKET RESULTAT KAN JAG FÖRVÄNTA MIG?

Blir alla flyglar bättre av en väl genomförd flygeltrimning? Ja, alla flyglar får en bättre klang, ofta väsentligt mycket bättre, och alltid även en betydligt jämnare och mera väl fungerande mekanik. Detta är effekter som flygeln behåller under flera år framåt under vilka de kommer såväl ägare som musiker och lyssnare till gagn.

Varje enskilt instrument har dock sin egen karaktär och sina egna möjligheter och begränsningar. Det är därför först efter en utförd trimning som man säkert kan veta hur bra en flygel egentligen är och vilken som är dess maximala prestanda.

Vid en flygeltrimning får även flygelns yttre en grundlig översyn. En översyn som omfattar såväl en analys såväl som rengöring, eventuellt retuscharbete och en noggrann polering för bättre finish.

GÖR INTE ETT VANLIGT MISSTAG!

Ofta händer det att en ägare till ett instrument dömer ut instrumentet och betraktar det som utslitet, förbrukat och avser att slänga det. Men till många uppdragsgivares och musikers förvåning har jag många gånger kunnat visa hur en grundlig och väl genomförd flygeltrimning av ett äldre och slitet instrument genererat ett avsevärt bättre resultat klangligt såväl som tekniskt än ett påtänkt nytt (väsentligt mycket dyrare) instrument.