FLYGELTRIMNING

En väl genomförd flygeltrimning utgör en förutsättning för att en flygel skall kunna uppnå sin fulla mekaniska och tonala potential. Uppnår inte instrumentet sin fulla potential så kommer inte heller musikutövaren att kunna utnyttja sin fulla potential och därmed blir det musikaliska uttrycket lidande.

Så snart en nyinköpt flygel "satt sig" och hunnit bli inspelad, är tiden inte inne bara för en pianostämning utan för en komplett flygeltrimning dvs en grundlig genomgång och injustering av instrumentet och dess många olika komponenter. Det behövs trimning av såväl varje komponent var för sig som i samspel med varandra. Allt i syfte att möjliggöra för instrumentet och utövaren att uppnå och prestera utifrån maximala förutsättningar, det som köparen i praktiken betalat för och det som utövare och publik har rätt att förvänta sig.
Allt som här nämnts gäller naturligtvis i lika hög grad även äldre väl använda flyglar.

Oavsett hur mycket en flygel har kostat i inköp är det fel att tro att den kommer att hålla och lyckas leverera den prestanda som den är avsedd att kunna i all framtid, med mindre än att den får erforderlig, kontinuerlig service och omvårdnad. Att jämföra med en lyxbil är inte irrelevant. "Insparat" underhåll av en flygel kan ofta innebära att man låter snålheten bedra visheten. Om serviceintervallen blir ojämna riskerar slutnotan helt enkelt att bli dyrare än om instrumentet hade servats mera regelbundet. Detta samtidigt som instrumentet under tiden inte levererat den skönklang, dynamik, känslighet och övriga tekniska och musikaliska egenskaper som hade varit möjligt.

För att ett klaverinstrument skall fungera och låta bra krävs att det som kan kallas "hardware" är i gott skick; hammarlaget måste ha tillräckligt med filt, stämnaglarna hålla stämningen, strängarna ska klinga friskt och filtar och läderdetaljer fungera väl.
Är instrumentet allt för slitet eller kanske till och med skadat, krävs ibland
en regelrätt renovering där vissa av flygelns delar måste bytas ut mot nya reservdelar.